Convocatòries

Cerca

Del
al

Prop de Fortià

Dimarts, 26 gener 2021

LITERATURA
Begur

XXXVI Premi Vila de Begur de narrativa curta. Podran participar-hi els majors de 18 anys, amb obres originals i inèdites, de temàtica lliure. Les obres han de tenir una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 15. S'han de presentar per triplicat, a doble espai justificat per una sola cara (Arial, cos 12), amb els fulls numerats i grapats. Han de fer constar un títol i un pseudònim, i s'han d'acompanyar d'un sobre tancat a l'exterior del qual figuraran el títol i el pseudònim, i a l'interior nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, una fotocòpia del DNI i el document acreditatiu d'obra inèdita. Les obres es poden presentar, fins al 19 de febrer, a l'Oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament de Begur, o per correu postal certificat a l'adreça: Plaça de l'Església, 8, 17255 Begur. Mostar més dates

Dies 25/01-19/02