Celebracions

El Bisbe Jaume Traserra presidí la celebració

Claretians d'arreu del món commemoren a Solsona l'aniversari del Pare Claret

12-06-2010
- Solsona
- Ramon Estany Montanyà
El passat dissabte 12 de juny dins la festivitat de l'Immaculat Cor de Maria, una seixantena de germans claretians vinguts de diferents parts de Catalunya i de les comunitats d'arreu del món, van congregar-se a Solsona per commemorar el 175 aniversari de l'ordenació sacerdotal de Sant Antoni Maria Caret, que ho fou a la capella del Palau Episcopal. Va ser una trobada de germanor entre missioners claretians a la qual s'hi va afegir el bisbe de Solsona, Mons. Jaume Traserra que hi participà presidint l'eucaristia concelebrada a l'església del Cor de Maria. Previament, els assistents van poder escoltar una interessant conferència sobre la vida i el testimoni de Sant Antoni Maria Claret a la Sala dels Sants Màrtirs. En l'homilia, el bisbe de Solsona va recordar que l'esperit ajuda, consola i ens fa perseverants a l'hora de complir la Paraula de Déu, aptitud que podriem dir de Sant Antoni Maria Claret, que rebé el do de l'esperit sant el dia de la seva ordenació presbiteral. Així mateix, el prelat solsoní subratllà la caritat pastoral del sant claretià, un amor pastoral que es traduí en resseguir els pobles anunciant l'evangeli, aquí a Solsona, i a tots els pobles de la diòcesi. Traserra destacà també de Claret que es preocupà de la santedat dels preveres i que fou missioner per que l'urgia comunicar l'amor al Senyor, amb desig de testimoni. Mons. Jaume Traserra demanà que donem gràcies a Déu per haver-nos donat un missioner com ell, que fruit de tot això, molta de la vida cristiana de la nostra diòcesi prové de la tasca del Pare Claret. El bisbe de Solsona també va fer esment de les crítiques i atacs que rebé el pare Claret, "fou abundant i perseverant el seu sacrifici", amb un martiri que va continuar en els màrtirs de la diòcesi, a Cervera, i a Barbastre, i en etapes posteriors. Finalment, el bisbe demanà, dirigint-se als sacerdots i missioners claretians, "que el Senyor ens concedeixi una caritat pastoral constant i perseverant en l'anunci de l'Evangeli" i els exhortà a una "ressurrecció espiritual" necessària en la nostra diòcesi, el nostre país i la nostra Europa, una ressurrecció espiritual que no s'aconsegueix adaptant-se als eslògans i a la manera de pensar del nostre temps, com el mateix pare Claret, que no pensava en adaptar-se als altres sinó que "anunciava l'evangeli oportuna i inoportunament". A la part final de l'homilia, el Bisbe de Solsona demanà al Senyor "que ens faci intrèpids com ell (Sant Antoni Maria Claret), missioners com ell, capaços d'anunciar l'evangeli on no vol ser rebut". Traserra subratllà la presència arreu del món dels claretians i recordà que l'església sencera és missionera i que tots els cristians no poden ocultar la seva condició. Són missioners de l'Evangeli i per tant, "mirant-nos als sacerdots aprenguem d'alguna manera a convertir-nos en testimonis valents, potser màrtirs, per l'Evangeli". Finalitzada l'Eucaristia, dos missioners claretians van explicar als assistents el seu testmoni de vida missionera i en la comunitat claretiana