Joan Ribas

Joan Ribas

la crònica

Enyorança dels cafès

Carlo Goldoni, (1707 -1793) dramaturg venecià, va estrenar a l’any 1750 la comèdia “La bottega del caffe” (sic) una peça teatral rica en ambients i colors, situada a Venècia, en una plaça a...

LA CRÒNICA

Trenta anys de La Planeta

“Quan el meu pare es va vendre aquest edifici, jo era jove i teníem una fàbrica de taps a Algeciras, i me’n hi vaig anar. No havia tornat mes a Girona, i pensava que en el lloc hi trobaria un bloc...

LA CRÒNICA

Les bones intencions

L’avia de casa, quan de petits li explicàvem les nostres intencions de millora en el comportament, la seva resposta era sempre la mateixa: “De bones intencions, l’infern n’és ple.” Ens coneixia...

la crònica

La segona d’Europa

“Girona es va convertir en la segona ciutat europea en iI·luminar –des deldia 24 de juliol de 1886– la quasi totalitat deis seus carrers amb corrent elèctrica alterna, darrera la ciutat checa de...

la crònica

Bankia, de Girona estant

Aquest edifici del carrer Sèquia número 11 de Girona es va aixecar per instal·lar-hi las oficines de la seu central de la antiga “Caixa Rural”. Eren temps de bonança i d’expansió econòmica...

la crònica

Valentí Fargnoli, encara

“Ademés tinc de dirli que no es cregui que arribi al moli i fagi farina, moltes vegades me trobo que el rector de tal poble per desgracia es fora y la majordoma no s’admet de raons per mes documents...

la crònica

Eutrofització a la Devesa

Si no donessin cap pista es probable que alguns lectors tinguessin dificultat per reconèixer a quin lloc de Girona correspon la imatge gràfica que acompanyem. Altres ja hauran identificat que es tracta...

la crònica

El Milestone Project

Girona està farcida de parets mitgeres que no han estat mitgeres, sinó definitives. La majoria ho son per una mala planificació urbana, quan es va establir que un edifici estaria continuat per un altre,...

La crònica

La Girona apagada

En tants anys que aquesta crònica surt cada diumenge no recordem un període tant apagat en el transcurs diari a la ciutat de Girona.Fa uns dies va cessar a petició pròpia el Regidor de Cultura, Carles...