Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Cacaolat, cervesa i Coca-Cola

Si barregem en un vas cervesa Damm, Cacaolat i la Coca-Cola elaborada per Cobega, el resultat –em sembla– serà una beguda vomitiva. Però per separat representen una bona cervesa, una beguda carbònica...

Un actiu de Gas Natural

L'empresa catalana més important és la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, una entitat financera amb obra social que centralitza les activitats financeres a través de Caixa Bank. La segona empresa...

Exemple de cinisme

La revista barcelonina Fomento de la Producción –que té un bon arxiu–, recorda en el seu darrer número unes paraules pronunciades al setembre del 2007 per l'aleshores president del govern espanyol...

On són els diners?

La recuperació econòmica passa pel restabliment del flux creditici. Dit d'una altra manera: no es crearan llocs de treball si abans els bancs no han afluixat en l'actual política de restricció de crèdits....

Batalla d'interessos

El panorama polític i econòmic espanyol és més que mai l'escenari d'una lluita entre el PP i el PSOE, en la qual Catalunya té molt poca cosa a dir. A Espanya no hi ha una conspiració contra Catalunya,...

Una història explosiva

El dia 11 de novembre de 2011, el Sr. Santiago Vilanova va publicar en aquest diari una carta en la qual es referia a un fet del 1972 explicat per mi en el llibre La burgesia emprenedora. El 6 de març...

De pressa i corrents

El tema del valor està en el centre de tots els estudis sobre economia. El socialisme planificat de la Unió Soviètica i una colla d'economistes marxistes van considerar que era l'Estat qui havia de...

El que és petit és bonic?

Els anglosaxons diuen “small is beautiful” (el que és petit és bonic). En economia, ens podem preguntar si la mida és o no un element fonamental per a la viabilitat. Són viables els estats petits?...

Temps de rebaixes

És temps de rebaixes als comerços, però no em refereixo a ells. És temps de rebaixes per a molts actius que no es troben als prestatges de les botigues. És una de les conseqüències de la crisi econòmica....