Amb cor i dignitat

Un noi amb dubtes

Jove de 19 anys aturat i sense documentació. Te molts dubtes respecte d’on ha de demanar feina, com ha d’arreglar la seva documentació o com pot aprendre la llengua. L’acompanyament de Càritas...

Vol aprofitar les oportunitats

Jove de 20 anys a l’atur i pendent de regularització de la seva situació administrativa. Té un gran potencial, assisteix des del primer dia a cursos de l’Escola d’Adults i també s’hi ha apuntat...

Dinou anys i sense família

Jove de 19 anys sense família directe. Va decidir marxar del Marroc on ha deixat pare, mare i germanes amb molta enyorança. Va arribar com a menor i ara es troba en un moment en el que els seus documents...

En defensa del treball de la llar

Ofereix serveis de neteja domèstica i industrial i cura de persones i proporciona oportunitats a dones en situació de vulnerabilita

t

Una mirada d’amor i una mà estesa

Cal anomenar les nombroses formes que pren l’esclavitud, a les quals estan sotmesos milions d’homes, dones, joves i infants

La difícil conciliació

Mare i dues filles menors. Havia treballat, però des de la separació la situació socioeconòmica no ha estat bona i anat empitjorant per dies. La conciliació familiar i laboral és difícil ja que...

Va decidir quedar-se per les filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. El pare va marxar i ella va decidir quedar-se. Reben ajuda puntual de dues amistats. Els serveis socials fan seguiment i l’han assessorada per...

Acollit però molt vulnerable

Jove de 24 anys aturat i sense documents. Fa 1 any va arribar procedent d’Hondures on hi ha deixat família. Ha estat acollit per compatriotes. No tenir la documentació el situa en un alt nivell de...

La manca de papers provoca estrès

Jove de 19 anys aturat i sense papers. A Càritas, se l’atén i se l’escolta. Té molts dubtes respecte d’on ha de demanar feina, com ha d’arreglar la seva documentació o com pot aprendre la llengua....