Amb cor i dignitat

Aprèn català per trobar feina

Jove de 19 anys a l’atur. Viu acollit per un amic que el deixa dormir en un sofà i l’ajuda amb les necessitats més bàsiques. Assisteix a l’Escola d’Adults del seu municipi, on està aprenent...

Voldria estudiar

Jove de 20 anys aturat i sense papers. Està acollit per compatriotes, fet que l’angoixa i el fa vulnerable. Des de Càritas, se l’escolta i se l’acompanya per rebre assessorament i informació necessaris...

Sopar d’excel·lència per ajudar Càritas

La tercera edició del sopar solidari de Càritas vol subratllar el compromís de totes les persones que formen part de l’entitat

Voldria estudiar

Jove de 19 anys aturat sense documents. Va arribar d’Hondures on hi ha deixat família i ha estat acollit per compatriotes. A Càritas, se l’até n aquest jove i se li dona assessorament perquè de...

Aturat, sense papers i sense xarxa

Jove de 21 anys aturat i sense papers. Ha estat ocupant per falta de recursos . Des de Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta. No té xarxa on agafar-se i amb uns dubtes molt importants a nivell...

Van decidir enviar el segon fill

Jove de 19 anys que va arribar a Catalunya perquè el cap de família va decidir que fos el segon fill qui fes el viatge, cercant feina i per tant ingressos per poder ajudar-los amb les necessitats més...

Ajuda per a un tractament dental

Jove de 20 anys sense feina ni papers. Està acollit per un amic. La manca de documentació afegeix dificultats per accedir al mercat laboral on vol treballar de mecànic. A Càritas, se l’atén i també...

Sense papers no hi ha feina estable

Jove de 22 anys a l’atur. Ha anat treballant de manera esporàdica, perquè no té la documentació en regla i això el condiciona i l’impedeix accedir a certes ajudes socials. Té una petita xarxa...

La necessitat obliga a ocupar

Jove de 24 anys aturat i sense documents. Viu ocupant una casa amb d’altres compatriotes. A Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya en aquesta difícil odissea . Al seu poble...