Amb cor i dignitat

A poc a poc pot trobar l’estabilitat

Jove de 20 anys aturat sense documents. Sempre ha estat ocupant pis o casa, per falta de recursos econòmics. Es troba en tràmits de regularitzar la situació per accedir a una feina. A Càritas, se li...

Molt camí per fer en els drets dels infants

Càritas ha desenvolupat 73 serveis destinats a la infància, ha atès 1.132 llars i s’ha coordinat amb 88 centres per lluitar contra la desigualtat

La prioritat és trobar feina

Família amb tres filles menors. Té seguiment amb una treballadora social. El pla de treball té com a prioritat ajudar a buscar feina als dos progenitors. Fruit de la coordinació amb Càritas, tant...

Lloguers disparats

Pare i fill . Viuen de lloguer. Tenen una prestació social. Fins ara pagaven 500€ mensuals però amb la renovació els hi demanen 150€ més. El fill estudia 4 d’ESO. Des del serveis socials, fan...

Empoderar-se i enfortir-se

Grup de dones que realitzen un activitat grupal d’empoderament a Càritas. L’objectiu és que s’enforteixin, s’empoderin i siguin conscients que poden tenir més opcions. El grup realitza sortides...

Sense cap tipus d’ingrés

Mare amb dues filles menors. És acompanyada per els serveis socials per evitar que augmenti el nivell de vulnerabilitat. Se’ls ha assessorat per sol·licitar la renda garantida. El pare es troba a l’atur...

No esperava dormir al carrer

Jove de 19 anys a l’atur. No té la documentació en regla i això condiciona la seva inserció al mercat laboral i no pot accedir a certes ajudes socials. Té una petita xarxa d’amics, algun d’ells...

Va marxar sense dir res als pares

Jove de 20 anys. Va arribar fa poc, sense família i amb moltes pors. Va marxar de casa sense que els seus pares en sabessin res. Sabia que no li permetrien fer un viatge tan perillós. Càritas fa acompanyament...

Sense papers tot és més difícil

Jove de 22 anys aturat sense permisos de residència i treball. Procedent del Marroc. Des de la seva arribada sempre ha estat ocupant pis o casa. No té gaire xarxa on agafar-se i amb uns dubtes molt importants...