Amb cor i dignitat

Parella amb dos fills menors

Parella amb dos fills menors. Serveis Socials fan seguiment de la situació amb un pla de treball i amb uns objectius que passen per la recerca de feina i el suport a les necessitats bàsiques. El pare...

Aturat i sense papers

Jove de 22 anys aturat sense permisos de residència i treball. Ha estat ocupant pis o casa, per falta de recursos econòmics. A Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya ja que...

Pendent d’una renda garantida

Mare amb un fill de 2 anys, pendents de resolució d’una renda garantida. Un treballador social els assessora i orienta a través d’un pla de treball personalitzat. A Càritas s’escolta aquesta mare,...

Ajuda per a una despesa de pensió

Jove de 21 anys. Va arribar fa pocs mesos, sense cap tipus de familiar directe i amb moltes pors com ell reconeix. La família al Marroc estava molt preocupada fins que va arribar a Catalunya i els va...

Les persones, en el centre de la política

Els drets humans formen part dels valors fundacionals de la Unió Europea i de l’Agenda 2030 amb què tant els estats com la UE s’han compromès

Mare amb dues filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. Fa neteja de cases, però no arriba a cobrir les despeses bàsiques. El pare fa tres anys que va marxar al seu país i ella va decidir quedar-se....

Ajuda per pagar una pensió

Jove de 22 anys a ’atur. Ha anat treballant de manera esporàdica però no té la documentació en regla i això el condiciona molt a més de no poder accedir a certes ajudes socials. Té una petita...

No esperava dormir al carrer

Jove de 21 anys a l’atur. No té la documentació en regla per poder residir i treballar al país, i això condiciona molt la seva inserció al mercat laboral, a més de no poder accedir a certes ajudes...

Sense papers i sense família

Jove de 24 anys a l’atur i sense família directe . Ocupa un pis degut a la falta de recursos. Serveis Socials fan seguiment i pel que fa a Càritas, està atès pels serveis jurídics de l’entitat....