Amb cor i dignitat

Sobreviuen amb l’ajuda d’amics

Parella amb tres fills menors. No tenen ingressos econòmics i viuen gràcies a l’ajuda d’amics i familiars. Estan pendents dels tràmits d’una renda garantida que permetria estabilitat. A Càritas...

La llosa dels deutes de lloguer

Mare amb una filla de 7 anys. Te la renda garantida, però hagut de fer-se càrrec de deutes de lloguer que tenien pendent. Tenen recolzament de la xarxa de contactes . Del pare no reben cap tipus de pensió....

Cap dels dos treballa

Família amb dos fills menors, pendent de la resolució d’una renda garantida. Cap dels dos treballa i ella comença a tenir problemes de salut fet per l’estrès i l’angoixa. Reben suport dels pares...

Ha passat moments complicats

Home de 58 anys a l’atur. Viu sol. No té família directe. En els darrers anys ha passat per moments molt complicats i amb una situació d’atur de llarga durada que ha acabat afectant la seva salut...

Sort de la xarxa social

Mare amb una filla de 7 anys. Te la renda garantida de ciutadania, però hagut de fer-se càrrec d’un mes endarrerit del pagament del lloguer. Tenen bona xarxa social. Del pare no reben cap tipus de...

Sense feina i sense papers

Jove de 21 anys sense feina i sense papers. Està acollit per un compatriota que el deixa dormir en el sofà. A Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya. Al seu poble hi ha deixat...

Vol trobar feina allà on sigui

Família amb dos fills menors i pendents d’ una renda garantida que els hi permeti poder estabilitzar la situació que pateixen des de fa 2 anys. Cap dels dos treballa i ella comença a a tenir problemes...

Víctimes d’un desnonament

Parella amb una fill menor. Ingressen 500€ procedents d’una pensió per invalidesa de la mare. Ocupen un pis. Fa 2 anys van patir un desnonament i van decidir ocupar. Han iniciat els tràmits per un...

Persona lluitadora

Mare amb dos fills menors. Havia treballat, però des del procés de separació la situació socioeconòmica no ha estat bona. La conciliació familiar i laboral es fa difícil. Es defineix com una persona...