Amb cor i dignitat

Pressionat per la família

Jove de 25 anys a l’atur i sense papers. La seva família el truca sovint perquè la seva situació al país d’origen no és fàcil. Ell es sent molt pressionat i allà no entenen les dificultats que...

Oferim un marc humà als migrants

Ahir es va fer una marxa en el marc de les accions de ‘Compartint el viatge’ per donar visibilitat a la situació de les persones migrants i refugiades

Família amb quatre fills menors

Família nombrosa amb quatre fills menors d’edat. Tenen els ingressos d’una renda garantida , fet que facilita el pagament de les despeses més bàsiques, tot i que encara hi ha motes dificultats....

La llosa del material escolar

Parella amb tres filles menors. Han iniciat els tràmits per la obtenció d’una renda garantida. La treballadora social fa seguiment de la situació i a Càritas han rebut l’atenció, escolta i acompanyament...

Pendents d’una renda garantida

Família amb 5 fills. Es troba a l’espera d’una renda garantida. No treballen. Ell havia fet de manobre i ella la neteja de cases particulars. Son atesos pels serveis socials i els nens assisteixen...

Té moltes ganes d’aprendre

Família amb dos fills petits i pendent d’una renda garantida. El pare ha iniciat un itinerari sociolaboral a Càritas. Té moltes ganes d’aprendre. El seu país no va tenir oportunitats i té clar...

No tenen família propera

Parella amb un fill de 10 anys. El pare va perdre la feina fa 3 anys i la mare que feia mitja jornada també es va quedar a l’atur. No tenen família a prop i això els amoïni molt. La treballadora...

Acollits per una amiga

Dona de 35 anys amb un fill de 14. Viuen acollits a casa d’una amiga. El pare se’n va anar fa 5 anys al país d’origen. Ella va decidir quedar-se i pujar al seu fill sola. Amb l’ajuda d’amigues...

Li resta un any per regularitzar-se

Dona de 34 anys a l’atur. Ja porta dos anys aquí i encara li resta un altre per regularitzar la seva situació administrativa. Ha estat visquen amb amigues però la situació s’ha complicat i hagut...