Amb cor i dignitat

La llosa del material escolar

Família amb dues filles menors. El pare treballa mitja jornada. La mare cuida de les petites. Han signat un pla de treball amb Serveis socials per estabilitzar la situació. Al CDA reben alimentació...

Aturat i sense papers, vulnerable

Jove de 24 anys aturat sense documents . Ha estat acollit per compatriotes per no poder pagar una habitació. La manca de papers el situa en un alt nivell de vulnerabilitat. A Càritas, se l’atén, se...

Necessita ajuda per reciclar-se

Home de 50 anys, aturat. Comparteix pis amb d’altres tres persones. De l’habitació paga 240€. Té una prestació d’atur que li acaba en pocs mesos. A Càritas està sent atès. Ha estat treballant...

Exclusió i traves administratives

Aquest projecte atén una dotzena de casos d’extrema vulnerabilitat, majoritàriament dones migrades, indocumentades i amb fills a càrrec

No pot pagar una habitació

Jove de 24 anys aturat sense documents. Ha estat acollit per compatriotes, degut a la falta de recursos per pagar una habitació. A Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya i...

Molts dubtes

Jove de 20 anys aturat i sense papers. A Càritas, s’atén aquest jove i se l’escolta. Té molts dubtes de com demanar feina, arreglar la documentació o aprendre la llengua. L’acompanyament l’ajuda...

Moltes ganes de formar-se

Jove de 20 anys en situació de vulnerabilitat. A Càritas en breu, iniciarà un procés d’orientació sociolaboral, per la recerca de feina. Té moltes ganes d’iniciar aquest nou recorregut, i vol...

Vol treballar de mecànic

Jove de 21 anys sense feina i en situació administrativa irregular. Està acollit per un amic. La manca de documentació el situa en un alt nivell de vulnerabilitat i amb moltes dificultats per accedir...

La mare va decidir quedar-se

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. Neteja cases, però no és suficient per cobrir les despeses més bàsiques, sobretot el lloguer compartit amb una altra família al mateix habitatge....