Amb cor i dignitat

Força de voluntat per continuar

Jove de 23 anys procedent de l’Àfrica Subsahariana. El camí no ha estat fàcil, ple d’obstacles, de perills, de riscos amb molta força de voluntat per no llençar la tovallola. A Càritas iniciarà...

Amb ganes d’aprendre i treballar

Jove de 19 anys a l’atur. La situació socioeconòmica de la família al Marroc és molt precària, i el cap va decidir que fos el segon fill qui fes el viatge a Catalunya. Viu acollit per un amic, aquest...

Ajuda per a alimentació bàsica

Home de 43 anys a l’atur. Comparteix domicili amb un germà i es troba a l’espera de resolució de la renda garantida. El germà es planteja marxar a un altre país. Des dels Serveis Socials i Càritas...

Mare amb una filla de sis anys

Mare i filla de 6 anys. Està sent atesa per Serveis Socials Càritas on l’equip tècnic i voluntari fa seguiment i acompanyament a la família, amb deutes d’habitatge de tres mesos. Està pendent...

Moments complicats

Jove de 20 anys sense feina i sense papers. Està acollit per un compatriota que li permet dormir en el sofà del menjador. Des del servei d’acollida de Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta...

El desnonament ho va enfonsar tot

Parella amb tres fills menors. Ingressen 400€ procedents d’una pensió per invalidesa. Viuen de lloguer. Fa 4 anys van patir un desnonament per l’impagament de la hipoteca. La mare està fent tractament...

Condicions laborals de misèria

Home de 32 anys aturat de llarga durada. Fa uns anys que va arribar procedent d’Amèrica Llatina. Ha anat treballant de manera esporàdica però amb contractes molt precaris i de poc temps. Aquesta situació...

La llosa del menjador escolar

Mare amb un fill de 8 anys, pendents d’una renda garantida. Serveis Socials els assessora i orienta a través d’un pla de treball personalitzat. A Càritas també són atesos pel Servei d’Acollida,...

La solitud dels avis i l’apadrinament

Més de sis-centes persones han tingut la companyia de joves estudiants

Potencia un model d’envelliment digne