Amb cor i dignitat

En defensa del treball de la llar

Ofereix serveis de neteja domèstica i industrial i cura de persones i proporciona oportunitats a dones en situació de vulnerabilita

t

Una mirada d’amor i una mà estesa

Cal anomenar les nombroses formes que pren l’esclavitud, a les quals estan sotmesos milions d’homes, dones, joves i infants

La difícil conciliació

Mare i dues filles menors. Havia treballat, però des de la separació la situació socioeconòmica no ha estat bona i anat empitjorant per dies. La conciliació familiar i laboral és difícil ja que...

Va decidir quedar-se per les filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. El pare va marxar i ella va decidir quedar-se. Reben ajuda puntual de dues amistats. Els serveis socials fan seguiment i l’han assessorada per...

Acollit però molt vulnerable

Jove de 24 anys aturat i sense documents. Fa 1 any va arribar procedent d’Hondures on hi ha deixat família. Ha estat acollit per compatriotes. No tenir la documentació el situa en un alt nivell de...

La manca de papers provoca estrès

Jove de 19 anys aturat i sense papers. A Càritas, se l’atén i se l’escolta. Té molts dubtes respecte d’on ha de demanar feina, com ha d’arreglar la seva documentació o com pot aprendre la llengua....

El fill gran, l’esperança de la família

Parella amb dos fills i en situació vulnerable. La treballadora social fa seguiment i a Càritas també hi són atesos. El pare ha iniciat un itinerari sociolaboral per augmentar les possibilitats d’aconseguir...

Ajuda per al menjador de l’escola

Mare i fill de 2 anys, pendents de resolució d’una Renda Garantida. Un treballador social els assessora i orienta a través d’un pla de treball personalitzat. A Càritas una voluntària i una tècnica...

Demandes per a una cita electoral

Càritas planteja un total de vuit mesures, que ja van ser presentades als grups polítics el 28 d’abril i que mantenen tota la seva vigència