Amb cor i dignitat

Espai de relació i reforç escolar

Professionals i voluntaris de Càritas ofereixen un espai de relació, treball en valors i reforç escolar a infants que necessiten suport, involucrant a les famílies i a l’entorn educatiu. Així, unificant...

Ajuda per al material escolar

Mare i filla de 6 anys. Rep el suport d’una treballadora social i està sent atesa per Càritas, on l’equip tècnic i voluntari fa seguiment i acompanyament, en uns moments difícils amb deutes d’habitatge...

Un noi amb dubtes

Jove de 19 anys aturat i sense documentació. Te molts dubtes respecte d’on ha de demanar feina, com ha d’arreglar la seva documentació o com pot aprendre la llengua. L’acompanyament de Càritas...

Vol aprofitar les oportunitats

Jove de 20 anys a l’atur i pendent de regularització de la seva situació administrativa. Té un gran potencial, assisteix des del primer dia a cursos de l’Escola d’Adults i també s’hi ha apuntat...

Dinou anys i sense família

Jove de 19 anys sense família directe. Va decidir marxar del Marroc on ha deixat pare, mare i germanes amb molta enyorança. Va arribar com a menor i ara es troba en un moment en el que els seus documents...

En defensa del treball de la llar

Ofereix serveis de neteja domèstica i industrial i cura de persones i proporciona oportunitats a dones en situació de vulnerabilita

t

Una mirada d’amor i una mà estesa

Cal anomenar les nombroses formes que pren l’esclavitud, a les quals estan sotmesos milions d’homes, dones, joves i infants

La difícil conciliació

Mare i dues filles menors. Havia treballat, però des de la separació la situació socioeconòmica no ha estat bona i anat empitjorant per dies. La conciliació familiar i laboral és difícil ja que...

Va decidir quedar-se per les filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. El pare va marxar i ella va decidir quedar-se. Reben ajuda puntual de dues amistats. Els serveis socials fan seguiment i l’han assessorada per...