Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

El model de la catalunya moderna (1486-1714)

La construcció de l'economia moderna catalana, tal com succeeix en tots els casos de modernització, fou un procés de llarga durada, difícil i complex. La distància històrica ens permet identificar...

DE MEMÒRIA

El districte industrial de l'automòbil a catalunya

Al primer terç del segle XX, a l'àrea de Barcelona es forma un districte industrial o clúster de l'automòbil, que farà que la Catalunya dels anys 1930 sigui un país motoritzat, que, sense cap gran...

DE MEMÒRIA

Les catedrals del vi

Cèsar Martinell, l'arquitecte (i deixeble de Gaudí) que va projectar 40 cellers, i l'autor de la primera monografia sobre les construccions de les indústries agràries catalanes del primer terç del...

DE MEMÒRIA

Hispano-Suiza: del gran turisme als Pegaso

L'empresa Sociedad Anónima Hispano-Suiza de Fabricación de Automóviles fou creada a Barcelona el 1904. Ben aviat, els analistes descobriren que eren al davant d'un esdeveniment històric, car aquella...

DE MEMÒRIA

Els altres catalans (1490-1630)

L'economia catalana de finals del segle XV era la d'una societat molt avançada tècnicament, amb un fort dinamisme comercial i industrial, amb un sistema polític útil i exemplar, capdavantera a Europa....

DE MEMÒRIA

Primeres empreses col·lectives

A cavall del XVIII i el XIX, l'aplicació dels principis més generals del liberalisme econòmic fou un èxit: l'economia i la població (i la cultura) van començar a créixer, a Catalunya, i a tot l'arc...

DE MEMÒRIA

Empresaris catalans a París (i 2)

Al primer terç del segle XX, a cavall de la primera globalització, els empresaris catalans que aterren a un París supercompetitiu que se situa a l'avançada del progrés tindran molta feina per triomfar....

DE MEMÒRIA

Empresaris catalans a París (1)

Al segle XVIII, el segle de la Il·lustració, els catalans que viuen, o que passen un temps, a París (que, aleshores, era la capital del món occidental) ja no són únicament nobles i alts funcionaris...

DE MEMÒRIA

Targetes postals, la fabricació d'imaginaris

L'èxit de la producció massiva de targetes postals a l'Europa, i a la Catalunya dels primers decennis del segle XX, es basa en la confluència de tres factors. Primer, el tecnològic: la innovació de...