Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

Els masos van constituir els primers passos del model econòmic de Catalunya.  ARXIU
DE MEMÒRIA

El model de la catalunya moderna (1486-1714)

La construcció de l'economia moderna catalana, tal com succeeix en tots els casos de modernització, fou un procés de llarga durada, difícil i complex. La distància històrica ens permet identificar...

Imatge de l'autòdrom de Sitges, el tercer circuit automobilístic de competició europeu.  ARXIU
DE MEMÒRIA

El districte industrial de l'automòbil a catalunya

Al primer terç del segle XX, a l'àrea de Barcelona es forma un districte industrial o clúster de l'automòbil, que farà que la Catalunya dels anys 1930 sigui un país motoritzat, que, sense cap gran...

Celler modernista de Gandesa que es va construir als inicis del segle passat.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Les catedrals del vi

Cèsar Martinell, l'arquitecte (i deixeble de Gaudí) que va projectar 40 cellers, i l'autor de la primera monografia sobre les construccions de les indústries agràries catalanes del primer terç del...

La societat Hispano-Suiza de fabricació d'autos es va crear a Barcelona l'any 1904.  ARXIU /J. RAMOS
DE MEMÒRIA

Hispano-Suiza: del gran turisme als Pegaso

L'empresa Sociedad Anónima Hispano-Suiza de Fabricación de Automóviles fou creada a Barcelona el 1904. Ben aviat, els analistes descobriren que eren al davant d'un esdeveniment històric, car aquella...

Les festes medievals, com la del nucli del municipi d'Hostalric, a la foto, rememoren les tradicions del segle XV.  ARXIU/ MANEL LLADÓ
DE MEMÒRIA

Els altres catalans (1490-1630)

L'economia catalana de finals del segle XV era la d'una societat molt avançada tècnicament, amb un fort dinamisme comercial i industrial, amb un sistema polític útil i exemplar, capdavantera a Europa....

Antiga seu de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, nascuda el 1904.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Primeres empreses col·lectives

A cavall del XVIII i el XIX, l'aplicació dels principis més generals del liberalisme econòmic fou un èxit: l'economia i la població (i la cultura) van començar a créixer, a Catalunya, i a tot l'arc...

Un dels models de l'empresa Hispano-Suiza, que va obrir filial a París l'any 1911.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Empresaris catalans a París (i 2)

Al primer terç del segle XX, a cavall de la primera globalització, els empresaris catalans que aterren a un París supercompetitiu que se situa a l'avançada del progrés tindran molta feina per triomfar....

El terrassenc Josep Oller i Roca fou ‘l'home del Moulin Rouge' de París, la capital del món occidental llavors.
DE MEMÒRIA

Empresaris catalans a París (1)

Al segle XVIII, el segle de la Il·lustració, els catalans que viuen, o que passen un temps, a París (que, aleshores, era la capital del món occidental) ja no són únicament nobles i alts funcionaris...

..
DE MEMÒRIA

Targetes postals, la fabricació d'imaginaris

L'èxit de la producció massiva de targetes postals a l'Europa, i a la Catalunya dels primers decennis del segle XX, es basa en la confluència de tres factors. Primer, el tecnològic: la innovació de...